Vælg en side

Juridisk information

.

1. Præsentation af stedet

I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 6-III og 19 i lov nr. 2004-575 af 21. juni 2004 om tillid til den digitale økonomi, kendt som L.C.E.N., informeres brugere af webstedet https://www.sim-racing.fr/ hermed om denne juridiske meddelelse.

Vært : Infomaniak – Postadresse: Rue Eugène-Marziano 25 1227 Les Acacias, Schweiz

2. Generelle vilkår og betingelser for brug af webstedet og de tilbudte tjenester.

Brug af webstedet https://www.sim-racing.fr/ indebærer fuld accept af de generelle betingelser for brug, der er beskrevet nedenfor. Disse brugsbetingelser kan til enhver tid ændres eller suppleres, så brugere af webstedet https://www.sim-racing.fr/ rådes til at konsultere dem regelmæssigt.

Webstedet er tilgængeligt fra ethvert sted, 7 dage om ugen, 24 timer i døgnet, undtagen i tilfælde af force majeure, planlagt eller ikke-planlagt afbrydelse, eller hvor vedligeholdelse er påkrævet. Hjemmesiden https://www.sim-racing.fr/ kan ikke holdes ansvarlig for ændringer, afbrydelser eller suspension af tjenester.

Hjemmesiden https://www.sim-racing.fr/ opdateres regelmæssigt. På samme måde kan de juridiske meddelelser til enhver tid ændres: de er ikke desto mindre bindende for brugeren, som opfordres til at henvise til dem så ofte som muligt for at læse dem.

3. Beskrivelse af de leverede tjenester.

Formålet med hjemmesiden https://www.sim-racing.fr/ er at give information om alle virksomhedens aktiviteter.

Sim Racing bestræber sig på at levere oplysninger på hjemmesiden https://www.sim-racing.fr/, der er så nøjagtige som muligt. Vi kan dog ikke holdes ansvarlige for eventuelle udeladelser, unøjagtigheder eller manglende opdatering af oplysningerne, uanset om de skyldes os selv eller tredjepartspartnere, der leverer oplysningerne.

Alle oplysninger på hjemmesiden https://www.sim-racing.fr/ er kun til orientering og kan ændres. Oplysningerne på hjemmesiden https://www.sim-racing.fr/ er ikke udtømmende. De er givet med forbehold for eventuelle ændringer, der måtte være foretaget, siden de blev lagt online.

4. Kontraktlige begrænsninger på tekniske data.

Webstedet bruger JavaScript-teknologi.

Hjemmesiden kan ikke holdes ansvarlig for nogen materiel skade, der opstår som følge af brug af hjemmesiden. Desuden forpligter brugerne af webstedet sig til at tilgå webstedet ved hjælp af nyere, virusfrit udstyr med den senest opdaterede browser.

5. Intellektuel ejendomsret og forfalskning.

Sim Racing er indehaver af de intellektuelle ejendomsrettigheder eller har brugsrettighederne til alle de elementer, der er tilgængelige på webstedet, især tekster, billeder, grafik, logoer, ikoner, lyde og software.

Enhver reproduktion, repræsentation, modifikation, offentliggørelse, tilpasning af alle eller dele af elementerne på webstedet, uanset de anvendte midler eller processen, er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra : Sim Racing

Enhver uautoriseret brug af webstedet eller af et af de elementer, det indeholder, vil blive betragtet som en krænkelse og vil blive retsforfulgt i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel L.335-2 ff. i den franske lov om intellektuel ejendomsret.

Sim Racing kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader på brugerens udstyr i forbindelse med adgang til hjemmesiden https://www.sim-racing.fr/, som enten skyldes brug af udstyr, der ikke opfylder specifikationerne i punkt 4, eller som skyldes en fejl eller inkompatibilitet.

Sim Racing kan ikke holdes ansvarlig for indirekte skader (såsom tab af marked eller tab af muligheder) som følge af brugen af https://www.sim-racing.fr/ hjemmesiden.

Interaktive områder (mulighed for at stille spørgsmål i kontaktområdet) er tilgængelige for brugerne. Sim Racing forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at slette alt indhold, der er lagt ud på dette område, og som er i strid med den gældende lovgivning i Frankrig, især bestemmelserne om databeskyttelse. Hvor det er relevant, forbeholder Sim Racing sig også retten til at holde brugeren civilretligt og/eller strafferetligt ansvarlig, især i tilfælde af meddelelser af racistisk, fornærmende, ærekrænkende eller pornografisk karakter, uanset hvilket medie der bruges (tekst, fotografier osv.).

6. Begrænsning af ansvar.

Sim Racing kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader på brugerens udstyr i forbindelse med adgang til hjemmesiden https://www.sim-racing.fr/, som enten skyldes brug af udstyr, der ikke opfylder specifikationerne i punkt 4, eller som skyldes en fejl eller inkompatibilitet.

Sim Racing kan ikke holdes ansvarlig for indirekte skader (såsom tab af marked eller tab af muligheder) som følge af brugen af https://www.sim-racing.fr/ hjemmesiden.

Interaktive områder (mulighed for at stille spørgsmål i kontaktområdet) er tilgængelige for brugerne. Sim Racing forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at slette alt indhold, der er lagt ud på dette område, og som er i strid med den gældende lovgivning i Frankrig, især bestemmelserne om databeskyttelse. Hvor det er relevant, forbeholder Sim Racing sig også retten til at holde brugeren civilretligt og/eller strafferetligt ansvarlig, især i tilfælde af meddelelser af racistisk, fornærmende, ærekrænkende eller pornografisk karakter, uanset hvilket medie der bruges (tekst, fotografier osv.).

7. Håndtering af personlige data.

I Frankrig er personoplysninger beskyttet af lov nr. 78-87 af 6. januar 1978, lov nr. 2004-801 af 6. august 2004, artikel L. 226-13 i straffeloven og det europæiske direktiv af 24. oktober 1995.

Når du bruger webstedet https://www.sim-racing.fr/, kan følgende oplysninger indsamles: URL’en til de links, via hvilke brugeren fik adgang til webstedet https://www.sim-racing.fr/, brugerens adgangsudbyder, brugerens IP-adresse (Internet Protocol).

Under alle omstændigheder indsamler Sim Racing kun personlige oplysninger om brugeren med henblik på visse tjenester, der tilbydes af webstedet https://www.sim-racing.fr/. Brugerne giver disse oplysninger med fuldt kendskab til fakta, især når de selv indtaster dem. Brugere af hjemmesiden https://www.sim-racing.fr/ bliver derefter informeret om, hvorvidt de er forpligtet til at give disse oplysninger eller ej.

I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 38 ff. i lov 78-17 af 6. januar 1978 om databehandling, databaser og individuelle frihedsrettigheder har alle brugere ret til at få adgang til, rette og gøre indsigelse mod alle personlige data vedrørende dem ved at sende en skriftlig og underskrevet anmodning ledsaget af en kopi af identitetsdokumentet med underskrift fra indehaveren af dokumentet og angive den adresse, som svaret skal sendes til.

Ingen personlige oplysninger om brugeren af webstedet https://www.sim-racing.fr/ offentliggøres uden brugerens viden, udveksles, overføres eller sælges på noget som helst medium til tredjeparter. Kun i tilfælde af køb af Sim Racing og dets rettigheder vil de nævnte oplysninger blive videregivet til en potentiel køber, som til gengæld vil være bundet af den samme forpligtelse til at opbevare og ændre data i forhold til brugeren af https://www.sim-racing.fr/ hjemmesiden.

Databaser er beskyttet af bestemmelserne i loven af 1. juli 1998, der gennemfører direktiv 96/9 af 11. marts 1996 om retlig beskyttelse af databaser.

8. Hypertekstlinks og cookies.

Hjemmesiden https://www.sim-racing.fr/ indeholder en række hyperlinks til andre hjemmesider, der er oprettet med tilladelse fra Sim Racing. Sim Racing er dog ikke i stand til at kontrollere indholdet af sider, der besøges på denne måde, og påtager sig derfor intet ansvar i denne henseende.

Browsing på hjemmesiden https://www.sim-racing.fr/ kan medføre, at der installeres cookies på brugerens computer. En cookie er en lille fil, som ikke gør det muligt at identificere brugeren, men som registrerer oplysninger om, hvordan en computer surfer på et websted. De data, der indhentes på denne måde, er beregnet til at lette efterfølgende browsing på webstedet og bruges også til at måle antallet af besøgende.

Hvis du nægter at installere en cookie, kan du muligvis ikke få adgang til visse tjenester. Brugere kan dog konfigurere deres computer på følgende måde for at nægte installation af cookies:

I Internet Explorer: fanen Funktioner (det hjulformede ikon øverst til højre) / Internetindstillinger. Klik på Confidentiality, og vælg Block all cookies. Klik på OK for at bekræfte.

Firefox: Klik på Firefox-knappen øverst i browservinduet, og gå derefter til fanen Indstillinger. Klik på fanen Privatliv. Indstil opbevaringsreglerne til: Brug personlige indstillinger for historik. Til sidst skal du fjerne markeringen for at deaktivere cookies.

På Safari: Klik på menuikonet (symboliseret ved et tandhjul) øverst til højre i browseren. Vælg Indstillinger. Klik på Vis avancerede indstillinger. I afsnittet “Fortrolighed” skal du klikke på Indstillinger for indhold. I afsnittet “Cookies” kan du blokere cookies.

I Chrome: Klik på menuikonet (symboliseret med tre vandrette streger) øverst til højre i browseren. Vælg Indstillinger. Klik på Vis avancerede indstillinger. I afsnittet “Fortrolighed” skal du klikke på præferencer. Under fanen “Fortrolighed” kan du blokere cookies.

9. Gældende lov og jurisdiktion.

Enhver tvist i forbindelse med brugen af webstedet https://www.sim-racing.fr/ er underlagt fransk lov. Domstolene i Paris har enekompetence.

10. De vigtigste berørte love.

Lov nr. 78-17 af 6. januar 1978, som ændret ved lov nr. 2004-801 af 6. august 2004 om behandling af personoplysninger, dataregistre og individets frihedsrettigheder.

Lov nr. 2004-575 af 21. juni 2004 om tillid til den digitale økonomi.

11. Ordliste.

Bruger: Internetbruger, der opretter forbindelse til og bruger det førnævnte websted.

Personlige oplysninger: “oplysninger, der under en hvilken som helst form direkte eller indirekte gør det muligt at identificere de fysiske personer, som de vedrører” (artikel 4 i lov nr. 78-17 af 6. januar 1978).

11. Medlemskab

Sim-racing.fr arbejder med flere samarbejdsprogrammer (Thrustmaster, Fanatec, MOZA Racing, Asetek Simsports, etc – ikke udtømmende liste). Disse partnerskaber er oprettet for at give links til forskellige tjenester og produkter, hvilket gør det muligt for webstedet at generere yderligere indtægter. Hvert køb, der foretages via disse links, er med til at støtte vores indhold uden ekstra omkostninger for dig.

Sim-racing.co.uk er en deltager i Amazon EU Partner Program, et tilknyttet program designet til at give et middel til websteder til at tjene penge ved at linke til Amazon.co.uk (eller ethvert andet Amazon-sted – co.uk, ca, it, de, es …). (eller ethvert andet Amazon-site – co.uk, ca, it, de, es…) Som Amazon-partner tjener jeg penge på kvalificerede køb.

Som Amazon-partner får jeg en fortjeneste på kvalificerede køb.

Amazon og Amazon-logoet er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller dets tilknyttede selskaber.

Notez cet article

Pin It on Pinterest

FANATEC-PAKKER TIL UNDER 400 EURO
This is default text for notification bar